Tulkaa töihin – puhe Myrskyvaroitukseen

Tulkaa töihin – puhe Myrskyvaroitukseen

Muutoksia tehdään vasta, kun on pakko. Päättäjät eivät kykene tekemään riittäviä muutoksia ympäristöromahduksen pysäyttämiseksi, tai edes sen hillitsemiseksi. Muutoksia tehdään vasta silloin, kun poliittinen paine kasvaa niin suureksi, että sitä ei ole mahdollista sivuuttaa.

Poliitikkoja ohjaavat aina näköpiirissä odottavat seuraavat vaalit, mikä johtaa lyhytnäköisiin päätöksiin – sellaisiin, jotka eivät kerta kaikkiaan riitä estämään ympäristöromahdusta. Todellinen demokratia ei ole sitä, että rikkaimmalla yhdellä prosentilla on rahan, suhteiden ja lobbarien ansiosta valta hallita kaikkien muiden tilaa ja elämää.

”Business as usual” ei voi jatkua. Ekologisia reunaehtoja ei voi vain jättää sivuun, poliittisen keskustelun marginaaliin. Jotta välttämätön muutos tapahtuu riittävän nopeasti, täytyy politiikkaa laajentaa instituutioiden ulkopuolelle.

Siksi tällä hetkellä tarvitaan protesteja. Ja protestien täytyy olla ohittamattomia. Niin ohittamattomia, että päättäjätkään eivät voi niitä kiertää hienoilla ministeriautoillaan.

Vaikka maailma palaa – enenevissä määrin kirjaimellisesti –, Suomen hallitus tukee avokätisesti taloudellista toimintaa, joka ruokkii käynnissä olevaa ympäristökriisiä. Tuet jopa estävät investointeja ympäristöystävälliseen teknologiaan. Hallitusohjelmassa lupailtiin ”kilpailukyvyn paranevan puhtaan teknologian avulla”. Hallitus ei ole pelkästään elämän vihollinen, vaan lisäksi omien lupaustensa pettäjä.

Tässä tulee hieman konkretiaa: Millaista ympäristöä tuhoavaa taloudellista toimintaa valtio sitten rahoittaa?

Luontoon haitallisesti vaikuttaviin, peltopinta-alan perusteella laskettaviin maataloustukiin valtio antaa 1 200 miljoona euroa vuodessa. Maataloustuista ylivoimainen enemmistö menee joko suoraan tai välillisesti eläintuotannon ja rehunviljelyn tukemiseen.

Dieselpolttoaineen arvonlisäveron alennuksen vuoksi valtion tuloista menetetään 750 miljoonaa. Lentopolttoaineen verovapaus ja kansainvälisten lentolippujen arvonlisäverottomuus maksavat valtiolle ainakin 500 miljoonaa euroa. Kevyen polttoöljyn arvonlisäveroale: 470 miljoonaa. Puupohjaisten polttoaineiden verottomuus: 400 miljoonaa. Ja matkustajalaivaliikenteen tukeminen: 300 miljoonaa.

Yhteensä: noin neljä miljardia euroa vuodessa. Nämä ovat suoria rahansiirtoja veronmaksajilta ympäristöä tuhoavaan toimintaan. ----- Ja tämä on vähimmäisarvio. Tilastojen perusteella tarkkaa lukua ei voida laskea, sillä mukana eivät ole esimerkiksi sellaiset yritystuet, joita voi hakea moneen tarkoitukseen.

Joidenkin tukien kustannukset on myös hinnoiteltu tilastoissa raskaasti alakanttiin: esimerkiksi puupolttoaineiden verottomuus. Puun energiakäytön lisääminen on merkittävässä roolissa Suomen ilmasto- ja energiastrategiassa. Lisääntyvien hiilidioksidi- ja pienhiukkaspäästöjen ohella hakkuiden kasvattaminen tuhoaa hiilinieluja ja vanhoja metsiä sekä aiheuttaa kiihtyvää uhanalaisten lajien häviämistä. Näille tuhoille ei ole laskettu tilastoissa hintaa.

Ympäristöä tuhoavien tukien mittaluokasta antaa osviittaa, että pelkästään niiden tilastoitu kokonaispotti on suurempi kuin asumistuki (2 mrd. euroa) tai työttömyystuet (3,8 mrd. euroa). Hallitus siis valehtelee väittämällä, että on ”pakko” leikata näistä ja muista perusturvan muodoista koska ”rahaa ei ole”. Kysymys on vain siitä, kenen hyväksi veronmaksajien rahaa käytetään.

Vuonna 2023 eniten suoria yritystukia saivat sellaiset paljon saastuttavat ja kannattavat, voittoa tavoittelevat suuryritykset, kuin UPM-Kymmene, Viking Line ja Tallink Silja. Tuet käytetään käytännössä omistajien voittojen lisäämiseen. Epäsuorista tuensaajista räikein esimerkki on Finnair. Finnairin saamat verovapaudet ja alennukset muodostavat noin 500 miljoonan euron tilastoidut lentoliikenteen tuet.

Vaadimme hallitusta lakkauttamaan ympäristölle ja ilmastolle haitalliset tuet. Jos (ja kun) hallitus on kykenemätön vastaamaan vaatimukseemme, me nostamme sen esille uudestaan ja uudestaan, kerta toisensa jälkeen äänekkäämmin, niin kauan kunnes vaatimukseemme vastataan.

Olemme valmiita nostamaan toiminnan tasoa, kunnes ääntämme ei voi olla kuulematta. Jos mielenosoitusoikeuttamme ei kunnioiteta, olemme valmiita täyttämään kiinniottotilat, kunnes voimaamme ei voi pidättää. Sillä oletteko kuulleet seuraavaa? "Kyselytutkimusten mukaan 800 000 suomalaista kokee jo nyt kansalaistottelemattomuuden hyväksyttävänä keinona maapallon tulevaisuuden turvaamiseksi."  Jos yhden yrittää vaientaa, tilalle tulee sata uutta.

*
Me vaadimme elämän puolustamista. Sitä, että planeettamme säilyttäminen elinkelpoisena asetetaan päätöksenteossa korkeammaksi prioriteetiksi kuin talouskasvu. Mitä aikakaudestamme kertoo se, että tämä vaatimus on poliittisesti niin äärimmäisen radikaali? Samalla se on kuitenkin edellytys lukuisten lajien hengissä säilymiselle – ihmislaji mukaan lukien.

Siksi meidän on pakko olla radikaaleja. Kun kehystämme hyvän elämän uudelleen, ja alamme itse elämään sitä, vahvistamme samalla uudenlaista politiikkaa, joka voi ennen pitkää syrjäyttää vanhan. On aika luoda hyvää elämää kaikille kansaan ja asuinpaikkaan katsomatta, niin ihmisille kuin myös kaikille muunlajisille yksilöille. Kaikille ekosysteemeille, joita ilman mekään emme selviäisi.

”Mitä teit silloin, kun oli käynnissä viimeiset hetket ympäristötuhon pysäyttämiseksi?” – Tämän kysymyksen saattaa parin kymmenen vuoden päästä lapsesi tai kummilapsesi kysyä sinulta. Mitä haluat silloin voida vastata?

On aika astua ulos ja vaatia muutosta. Emme voi odottaa, että päättäjät toimivat puolestamme. Liity mukaan taisteluun paremman maailman puolesta – maailman, joka on elinkelpoinen kaikille, ei vain harvoille.

Meillä on hallitus, joka rikkoo silmiemme edessä ilmastolakia. Se on se rikos, joka tapahtuu juuri tänään, kirkkaassa päivänvalossa.

Kun päättäjät eivät kykene tekemään tarvittavia muutoksia, on vastuu rikollisen toiminnan pysäyttämisestä jokaisella. Jos voimme toimia, on meillä perustuslaillinen velvollisuus tehdä niin.

Puhe esitetty Myrskyvaroituksen toisessa aktiossa kesäkuussa 2024.