Elokapina Metsätalousseminaarissa

Elina Perttola on yksi tanssiperformanssin suunnittelijoista ja kertoo alla aktion taustoista ja vastaanotosta.

Kerro aktiosta. Mistä idea tuli?

Elokapinan toiminta Suomessa oli vasta alussa ja meillä oli halu tehdä jokin aktio. Yksi Elokapinan aktiiveista sattui omistamaan pienen palan metsää ja sai kutsun Metsätalouden kannattavuus ja kestävyys-seminaariin. Tämä tuntui kuin tilaukselta toimintaan. Haluttiin tehdä aktio, joka taiteellisten ja erityisesti tanssillisten keinojen kautta nostaa esiin hiilinielujen ja metsien säilyttämisen tärkeyden ja käynnissä olevan ympäristökatastrofin, sekä korostaa näiden kahden yhteyttä. Tilaisuus oli avoin kaikille, mutta kohderyhmä oli erityisesti yksityiset metsänomistajat.

Meidän idea oli lähestyä yksityisiä metsänomistajia positiivisen kautta. Viestimme heille oli että ”sinä voit olla sankari” ja halusimme tuoda esiin, että metsänomistaja voi säilyttämällä metsänsä ja antamalla sen kasvaa, metsän myymisen sijasta, osaltaan hidastaa ilmastokatastrofin edistymistä.

Performanssin liikekieli tuli hengityksestä; siitä miten puut hengittävät meille elämää. Liike kuvasti myös puun kasvua ja toisaalta sen kaatamista eli kuolemaa.

Mitä seurauksia aktiolla oli? Miten se otettiin vastaan?

Yleisesti aktio otettiin vastaan aika torjuvasti ja aggressiivisestikin; meitä pyydettiin kesken kaiken lähtemään ja alettiin viedä fyysisesti ulos. Kuitenkin luennoitsija, jonka esityksen päälle aktio tehtiin, suhtautui meihin avoimesti ja vastaanottavaisesti, sekä kiitti performanssin jälkeen meitä autenttisuudesta.

Seurauksien miettiminen on tärkeää ja opin, että aktiolla on hyvä olla hyvin konkreettinen tavoite, josta pystyy sanomaan, toteutuiko se vai ei. Saimme aikaan sen, että luento keskeytyi ja saimme vietyä aktio loppuun, mikä oli tavoitteenammekin. Saimme myös jaettua Elokapinan flaijereita, vaikka osa niistä palautuikin. Kuitenkin se, onko aktion kokeminen vaikuttanut luennolla olleiden yksittäisten metsänomistajien valintoihin suhteessa metsiinsä, on asia jota me ei tiedetä. Artivismin (aktivistinen taide) ideana on toisto; että aktiota toistetaan kunnes on päästy haluttuun lopputulokseen. Jos aktioita toistetaan tulevaisuudessa on tärkeä konkretisoida tavoite ja miettiä miten selvittää saavuttiko aktio tämän tavoitteen.