Statement on Palestine: Elokapina stands for a free Palestine and calls for an end to Israeli apartheid

Statement on Palestine: Elokapina stands for a free Palestine and calls for an end to Israeli apartheid

(Suomeksi alla)

Palestine is an occupied land. Palestinian land was progressively stolen during the 20th century through the terrorizing, expulsion, and killing of the native population, first by Zionist settlers aided by the colonial administration and paramilitary groups and later through the bloody establishment of the state of Israel. Modern political Zionism aims to establish an ethno-nationalist state for Jews, preferably on what Zionists consider their holy land in Palestine. The Zionist movement was supported by the British Empire, and the State of Israel was later recognized by the United Nations in 1948 without the consent of the indigenous people of Palestine. The United Nations, reconstituted after World War II, originally intended for there to be a Palestinian state along with an Israeli state.

Elokapina recognizes that the climate crisis and biodiversity loss are inextricably linked with capitalism and rooted in its colonial and extractivist history. Colonial practices in Finland and around the world have undermined traditional land stewardship and water management systems used by indigenous peoples. Elokapina supports the right of the indigenous Palestinians to self-determination and to manage their land and water, as we support the right of indigenous people everywhere to resist colonial exploitation of their resources.

Any solution must treat all the people living in historic Palestine as legal equals. The abolition of Israel’s apartheid system will make it possible for people of different ethnicities and faiths to live together on the land. We do not support any groups calling for the resettlement of Jewish Israelis or any retribution for crimes committed by past generations. Instead, we stand for dismantling the structures of oppression and ethnonationalism that are core elements of the colonial Israeli state, which aims to establish a majority Jewish population in historic Palestine by continously killing and displacing Palestinians.

The greenwashing of Israeli agriculture not only hides the harm it causes to people and the environment but also reinforces the mistaken notion that technological innovation will be enough to avert the climate catastrophe. The myth that Israel ”tamed the desert” conceals the violent extractivism underlying Israel’s greenery and the need for a fundamental change away from capitalist agricultural and hydrological practices.

Finland is not an independent bystander to the Israeli occupation. Economic, military, and intelligence links tie the Finnish state with Israel and implicate Finland in the ongoing occupation, genocide and other human rights violations.

Finland is one of only a handful of countries that prematurely cut funding to the humanitarian organization UNRWA based solely on an Israeli accusation that 12 UNRWA employees (out of 13 000) were involved in the attacks on October 7th. This accusation was leveled at the UNRWA on January 26th, immediately after the International Court of Justice (ICJ) had announced its order to Israel to ”take all measures within its power to prevent” a genocide of the Palestinian people. However, the well-documented genocide being carried out by the Israeli military in Gaza did not stop the Finnish government from purchasing weapons from Israel (1).

Finland has long engaged in arms trade with Israel. In addition to buying weapons from Israel, Finland has provided weapons technology to Israel and cooperated on weapons development projects. Finland also sells timber to Israel, supporting the expansion of Israeli colonies on Palestinian land. Finnish forestry companies are thus also complicit in — and profiting from — the Israeli occupation, as well as Finnish pension funds which have invested in Israeli settlements (2).

Moreover, Europe and Finland benefit from Israeli gas exploitation in the Mediterranean (3) — also off the coast of Gaza. Palestinian fisherfolk are denied access to the sea beyond six miles, while Israel sells off foreign companies the right to exploit the gas fields. Rather than turning away from fossil fuels in the wake of the Ukraine war, the EU has instead chosen to replace Russia with another war-driven source of fossil fuels (4).

We therefore demand from the Finnish government:

Immediately end all military and economic ties with Israel.

Further reading and background material.


Palestiinaa koskeva lausunto: Elokapina tukee Palestiinan vapauttamista ja vaatii loppua Israelin apartheidille


Palestiina on miehitetty maa. Palestiinalaisten maata on varastettu pala palalta siitä lähtien, kun ensimmäiset sionistiset siirtokunnat perustettiin, mikä loi pohjan Israelin valtiolle. Modernin poliittisen sionismin tavoitteena on perustaa etnonationalistinen valtio juutalaisia varten, mieluiten sionistien pyhänä pitämälleen maalle Palestiinassa. Sionistinen liike nautti britti-imperiumin tukea, ja myöhemmin Yhdistyneet Kansakunnat tunnusti Israelin valtion vuonna 1948. Tämä tapahtui ilman Palestiinan alkuperäisväestön suostumusta. Toisen maailmansodan jälkeen perustetun Yhdistyneiden Kansakuntien tarkoituksena oli alun perin, että Israelin valtion rinnalla olisi myös Palestiinan valtio.

Elokapina katsoo, että ilmastokriisi ja luontokato, eli luonnon monimuotoisuuden häviäminen, liittyvät erottamattomasti kapitalismiin ja sen historiaan, joka on rakennettu kolonialismin ja luonnonvaroja riistävän käytön varaan. Kolonialistiset käytännöt niin Suomessa kuin kaikkialla maailmassa ovat heikentäneet alkuperäiskansojen käyttämiä perinteisiä maanhoito- ja vesihuoltojärjestelmiä. Elokapina tukee palestiinalaisen alkuperäiskansan itsemääräämisoikeutta ja oikeutta hallita maataan ja vesistöjään, kuten tuemme kaikkialla alkuperäiskansojen oikeutta vastustaa resurssiensa kolonialistista hyväksikäyttöä.

Minkä tahansa ratkaisun on kohdeltava kaikkia historiallisen Palestiinan alueella asuvia ihmisiä oikeudellisesti tasavertaisina. Israelin apartheid-järjestelmän lakkauttaminen mahdollistaa sen, että eri etnisiä ryhmiä ja uskontoja edustavat ihmiset voivat elää maassa yhdessä.

Emme tue ryhmittymiä, jotka vaativat Israelin juutalaisten uudelleensijoittamista tai kostoa menneiden sukupolvien rikoksista. Sen sijaan kannatamme sortavien rakenteiden ja etnonationalismin purkamista – nämä ovat keskeisiä elementtejä kolonialistisessa Israelin valtiossa, sillä sen tavoitteena on vakiinnuttaa anastetulle alueelle juutalaisväestön enemmistö, ja tätä se toteuttaa jatkuvalla palestiinalaisten tappamisella ja pakkosiirtämisellä.

Israelin maatalouden viherpesu ei ainoastaan kätke sen ihmisille ja ympäristölle aiheuttamia haittoja, vaan se myös vahvistaa virheellistä käsitystä siitä, että teknologiset innovaatiot riittäisivät estämään ilmastokatastrofin. Israelin luoma myytti "aavikon kesyttämisestä" piilottaa Israelin viherryttämisen taustalla olevan väkivaltaisen luonnonvarojen riiston. Samoin se piilottaa tarpeen perusteelliselle irtiotolle kapitalistisista maatalouskäytännöistä ja vesijärjestelmien käytöstä.

Suomi ei ole riippumaton sivustakatsoja Israelin miehitysvallan suhteen. Taloudelliset, sotilaalliset ja tiedustelupalveluiden siteet sitovat Suomen ja Israelin valtiot toisiinsa ja osoittavat Suomen osallisuuden yhä jatkuvassa miehityksessä, kansanmurhassa ja muiden ihmisoikeusloukkausten sarjassa.

Suomi on yksi niistä harvoista maista, jotka hätiköiden katkaisivat rahoituksensa humanitaariselle UNRWA-järjestölle pelkästään perustuen Israelin syytöksiin, että kaksitoista UNRWA:n työntekijää (13 000:sta) olisi osallistunut lokakuun 7. päivän iskuihin. Syytökset UNRWA:ta kohtaan esitettiin tammikuun 26. päivä, välittömästi sen jälkeen kun Kansainvälinen tuomioistuin oli ilmoittanut Israelille antamastaan määräyksestä "ryhtyä kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin”  palestiinalaisten kansanmurhan estämiseksi. Samalla Israelin armeijan Gazassa toteuttama, perusteellisesti dokumentoitu kansanmurha ei estänyt Suomen hallitusta ostamasta aseita Israelista (1).

Suomi on jo pitkään käynyt asekauppaa Israelin kanssa. Suomi on aseiden ostamisen lisäksi toimittanut Israelille aseteknologiaa ja tehnyt sen kanssa yhteistyötä asekehityshankkeissa. Suomi lisäksi myy Israeliin puutavaraa, tukien israelilaisten siirtokuntien laajentamista palestiinalaismailla. Suomalaiset metsäyhtiötkin ovat siten osallisia Israelin miehitysvaltaan ja hyötyvät siitä, samoin kuin suomalaiset eläkerahastot, jotka ovat sijoittaneet siirtokuntiin (2).

Eurooppa ja Suomi hyötyvät lisäksi Israelin toimittamasta välimerellisestä kaasusta (3), jota on löytynyt myös Gazan rannikolta. Palestiinalaisille kalastajille rajataan pääsy merelle noin kymmenen kilometrin päähän rannikolta, samalla kun Israel myy kaasukenttien hyödyntämisoikeudet ulkomaisille yrityksille. Sen sijaan, että EU olisi kääntynyt poispäin fossiilisten polttoaineiden käytöstä Ukrainan sodan myötä, se on päättänyt korvata Venäjän toisella sotavetoisella fossiilisten polttoaineiden lähteellä (4).

Siksi vaadimme Suomen hallitukselta:

Kaikki sotilaalliset ja taloudelliset siteet Israeliin on välittömästi katkaistava.

Lisäluettavaa ja taustamateriaalia.

Lähteet / Sources:

  1. https://yle.fi/a/74-20057336
  2. https://finnwatch.org/fi/julkaisut/yritystoiminta-israelin-laittomissa-siirtokunnissa
  3. https://www.timesofisrael.com/pm-decision-on-route-for-exporting-natural-gas-to-europe-expected-in-3-6-months/
  4. https://fathomjournal.org/it-is-a-gamechanger-in-israels-relationship-with-egypt-and-its-cooperation-with-the-eu-exploring-the-geopolitics-of-israels-new-natural-gas-fields/